Zamykanie ApS w Danii

Spis treści:
1. Zamykanie ApS w Danii
2. Restrukturyzacja
3. Przymusowa likwidacja (nakazana przez sąd)
4. Likwidacja dobrowolna (za zgodą wspólników)
5. Bankructwo (po złożonym pozwie przez wierzyciela)
6. Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników (za zgodą wspólników)
7. Oświadczenie wspólników


1. Zamykanie ApS w Danii
Aby zamknąć spółkę ApS, należy wybrać odpowiedni sposób. Zależy to głównie od sytuacji finansowej firmy. Wspólnicy mogą zdecydować się dobrowolnie zamknąć działalność lub decyzja może zależeć od sądu.

Ogólnie rzecz biorąc, spółkę ApS można zamknąć na 5 sposobów:
1. Restrukturyzacja
2. Przymusowa likwidacja (nakazana przez sąd)
3. Likwidacja dobrowolna (za zgodą wspólników)
4. Bankructwo (po złożonym pozwie przez wierzyciela)
5. Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników (za zgodą wspólników)

2. Restrukturyzacja
W przypadku, gdy spółka jest w stanie dokonać restrukturyzacji działalności i finansów, unikając przy tym postępowania upadłościowego, może wystąpić do sądu z wnioskiem o restrukturyzację. Sąd wyznacza wtedy restrukturyzatora, który nadzorował będzie cały proces.

3. Przymusowa likwidacja (nakazana przez sąd)
Sąd może nakazać przymusową likwidację, jeśli:
- Spółka nie złoży w terminie raportu rocznego
- Dyrektor zarządzający spółką rezygnuje ze stanowiska
- Audytor spółki rezygnuje z pracy bez powołania nowego audytora (jeśli spółka ma obowiązek audytu)

Podczas przymusowej likwidacji, sąd powołuje likwidatora, który dokonuje przeglądu sytuacji finansowej spółki. W przypadku, gdy spółka okaże się niewypłacalna, zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, natomiast jeśli spółka jest wypłacalna, zostanie po prostu rozwiązana.

4. Likwidacja dobrowolna (za zgodą wspólników)
Tego rodzaju zamknięcie firmy może odbyć się tylko wtedy, gdy jest ona wypłacalna, to znaczy, ma więcej aktywów niż długów. Spółka podaje do wiadomości publicznej, że podjęła decyzję o likwidacji, a wtedy wierzyciele mają 3 miesiące na zgłoszenie swoich roszczeń. Wspólnicy nie są chronieni przed przyszłymi roszczeniami w przypadku likwidacji spółki. Likwidacja prowadzona jest przez likwidatora, którym najczęściej jest prawnik.

5. Bankructwo (po złożonym pozwie przez wierzyciela)
Gdy do sądu trafi pozew od wierzyciela, a firma okaże się niewypłacalna, zostanie zamknięta w wyniku bankructwa poprzez postępowanie upadłościowe.

6. Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników (za zgodą wspólników)
Aby dokonać tego rodzaju likwidacji, w spółce muszą zostać spłacone wszystkie długi. Wspólnicy podpisują specjalne oświadczenie, że wszystkie długi zostały spłacone, oznacza to także, że ponoszą osobistą odpowiedzialność, jeśli okaże się, że jednak długi nie zostały spłacone, lub gdy pojawią się nowe długi. Warto więc zgodnie z prawdą oświadczać, że wszystko zostało spłacone, ponieważ spłata, tak czy inaczej, nas nie ominie. Podobnie też wszelkie zobowiązania i procesy, których próbujemy uniknąć, dokonując likwidacji.

Warto zastanowić się nad wyborem metody zamknięcia. Spółka nie powinna mieć żadnych spraw sądowych ani długów, jeśli ma dojść do likwidacji na podstawie oświadczenia wspólników.

Pierwszym krokiem przy likwidacji spółki na podstawie oświadczenia wspólników jest wykonanie całej księgowości do czasu, w którym spółka ma zostać zamknięta. Po dokonaniu księgowości można zadeklarować VAT za ostatni okres, następnie wyrejestrować spółkę z rejestru.

Jeśli spółka ma pracowników, musi wypłacić ostatnie wynagrodzenie i upewnić się, że podatki pracownicze zostały zadeklarowane za wszystkie okresy. Spółka musi wyrejestrować się z rejestrów pracodawców oraz wszystkich innych rejestrów, składając przy tym odpowiednie deklaracje.

Następnym krokiem będzie poinformowanie Urzędu Skarbowego, kiedy dokładnie spółka wyrejestruje się z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Zwykle nie jest to ten sam dzień, co zamknięcie firmy. Należy zadeklarować najpierw podatek od ostatniego dnia podatkowego. Po deklaracji podatku dochodowego, można pobrać z Urzędu Skarbowego oświadczenie końcowe, że podatek dochodowy i podatek VAT zostały uregulowane. Otrzymanie oświadczenia może trwać 3-6 miesięcy po złożeniu wniosku, przez co proces likwidacji jest dość długi.

W przypadku likwidacji dobrowolnej czas oczekiwania jest taki sam, natomiast korzystając z oświadczenia wspólników, nie trzeba czekać 3 miesięcy na zgłoszenie przez wierzycieli roszczeń.

7. Oświadczenie wspólników
Gdy zostanie wydane oświadczenie od Urzędu Skarbowego, że długi zostały spłacone, wspólnicy podpisują oświadczenie, stwierdzając, że obecne i przyszłe długi zostały zapłacone. Po tym, jak oświadczenie zostanie podpisane, można złożyć ostateczny wniosek o zamknięcie firmy w Duńskim Urzędzie ds. Biznesu. Zamknięcie firmy trwa do 2 tygodni od przesłania wniosku.

Podsumowując, przy likwidacji spółki na podstawie oświadczenia wspólników, należy podjąć 9 kroków:
- Sprawdzić, czy do dnia zamknięcia spółka posiada wszystkie faktury oraz wyciągi bankowe.
- Zakończyć księgowość do dnia zamknięcia.
- Zadeklarować VAT dla wszystkich otwartych okresów
- Sprawdzić podatki pracownicze
- Wyrejestrować się jako pracodawca i jako podatnik VAT (ze wszystkich rejestrów).
- Przesłać do SKAT Erhverv deklarację podatkową za rok poprzedni, natomiast za rok bieżący złożyć specjalną, ręczną deklarację podatkową w formacie PDF. Wszelkie szacowane podatki dochodowe należy wyzerować. Trzeba się również upewnić, że zapłata podatku jest skorygowana i odpowiada faktycznemu podatkowi dochodowemu za rok zamknięcia. Należy pamiętać o zapłaceniu pozostałego podatku.
- Złożyć wniosek o oświadczenie z Urzędu Skarbowego.
- Przygotować oświadczenie wspólników (betalingserklæring)
- Zamknąć firmę na VIRK po otrzymaniu oświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia wspólników.
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI