Usługi konsultingowe za pośrednictwem ApS w Danii

Spis treści:
1. Usługi konsultingowe za pośrednictwem ApS w Danii
2. Faktura za usługi konsultingowe za pośrednictwem ApS


1. Usługi konsultingowe za pośrednictwem ApS w Danii
Wybór ApS jako formy działalności gospodarczej w Danii może wynikać z wielu powodów. Często jest wybierana ze względu na ograniczoną odpowiedzialność lub opodatkowanie. Przedsiębiorcy wolą zapłacić 22% podatku dochodowego dla firm, niż płacić podatek dochodowy dla osób fizycznych od zarobionych pieniędzy, zwłaszcza przy wysokich zyskach. Do tego dochodzi jeszcze ograniczona odpowiedzialność.

Wystawienie faktury przez konsultanta w ApS za usługi konsultingowe nie jest jednoznaczne z przychodem firmy. Istnieją okoliczności, gdy można narazić swoją firmę na podwójne lub potrójne opodatkowanie, jeśli popełni się błąd.

2. Faktura za usługi konsultingowe za pośrednictwem ApS
Za usługi konsultingowe za pośrednictwem ApS można wystawić fakturę, lecz nie zawsze. Ogółem, wystawianie faktury za usługi konsultingowe za pośrednictwem ApS nie jest jednoznaczne z przychodem firmy. Jest to tylko dochód firmy, który podlega opodatkowaniu, jeśli w stosunku do klienta nie jesteśmy uważani za pracownika. Istnieje tutaj ryzyko nawet potrójnego opodatkowania, w przypadku błędu. Dotyczy to też wszystkich innych branż, nie tylko konsultingowych.

Dzieje się tak przez działanie 3 mechanizmów:
1. Klient płaci za usługi konsultingowe dla ApS
2. ApS wystawia fakturę i otrzymuje zapłatę od klienta
3. Konsultant dostaje wynagrodzenie od ApS

Pojawia się wtedy pytanie, czy pieniądze za usługi są płacone konsultantowi, czy ApS, inaczej mówiąc, czy konsultant jest beneficjentem, czy ApS.

W takiej sytuacji można się znaleźć, gdy praca wykonywana przez konsultanta dla klienta ma cechy normalnego zatrudnienia. Nie ma jednego kryterium, które pozwala stwierdzić, kto jest beneficjentem. Trzeba patrzeć na ogół sytuacji w tym przypadku.

Kilka szczegółów, które pomogą określić czy praca ma cechy normalnego zatrudnienia:
- Klient wydaje instrukcje i kontroluje wykonywaną pracę.
- Konsultant ma tylko 1 klienta.
- Umowa między klientem a konsultantem nie ma określonego terminu.
- Godziny pracy konsultanta ustala klient
- W umowie jest zawarty okres wypowiedzenia.
- Konsultant otrzymuje wynagrodzenie za godzinę, za tydzień lub za miesiąc.
- Klient pokrywa koszty związane z wykonaniem pracy.
- Opłacany jest urlop, ubezpieczenie pracownicze itp.

Jeśli konsultant uważany jest za beneficjenta, a nie za część ApS, wtedy mogą pojawić się konsekwencje podatkowe. Najprawdopodobniej będzie to potrójne opodatkowanie, czyli:
1. ApS będzie musiała zmniejszyć dochód o kwotę zafakturowaną za usługi konsultanta, w tym również VAT. ApS będzie opodatkowana pełną kwotą otrzymaną od klienta, czyli pełną sprzedażą VAT. ApS będzie mogła potrącić wynagrodzenie, które już otrzymał konsultant jako koszt. Podatek od pozostałej kwoty będzie wynosić 22%.
2. Konsultant, który byłby udziałowcem lub dyrektorem w ApS mógł już otrzymać pieniądze jako wynagrodzenie w ApS, wtedy musiałby zapłacić podatek dochodowy dla osób fizycznych. Mimo korekt w ApS, otrzymane już wynagrodzenie jest opodatkowane.
3. Sprzedaż, w tym podatek VAT od ApS jest dodawany do osobistych dochodów konsultanta i opodatkowany jeszcze raz, często wynosząc ponad 100% podatku. Zdarzały się przypadki z sądu podatkowego, gdy wypłacone wynagrodzenie w ApS było odliczane od podstawy opodatkowania przed naliczeniem podatku, lecz często pełna kwota jest ponownie opodatkowana, przez co mamy do czynienia z potrójnym opodatkowaniem.

Teoretycznie, istnieje możliwość sprostowania tej sytuacji w prawie cywilnym, jednak sąd najwyższy wydał orzeczenia, w których stwierdzono, że w takich sprawach, które dotyczą beneficjentów, nie ma możliwości korekty, więc sprawa może nie być taka prosta.

Aby uniknąć tej sytuacji, trzeba dokładnie przyjrzeć się podpisanej z klientem umowie, w szczególności zwracając uwagę na szczegóły dotyczące wykonania pracy.

Jeśli nie mamy pewności, czy jesteśmy beneficjentami, czy też nie, najlepiej nie wystawiać faktur za pośrednictwem ApS za usługi konsultingowe. Jednak gdy wystawimy fakturę jako firma jednoosobowa, również możemy napotkać konsekwencje podatkowe, gdy zostaniemy uznani za pracownika. Kwoty podatku byłyby mniejsze, ze względu na to, że byłyby opodatkowane w dochodzie osobistym. Z tego względu działalność jednoosobowa nie jest idealnym rozwiązaniem, ale tańszym i bezpieczniejszym niż ApS.

Gdy pojawia się poczucie, że jesteśmy pracownikami, nie warto zawracać sobie głowy wystawianiem faktur za pośrednictwem ApS lub firmy jednoosobowej, tylko po prostu zostać pracownikiem i zaoszczędzić sobie problemów z opodatkowaniem.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©