Spółka holdingowa w Danii

Spółka holdingowa w Danii

Spółkę holdingową można zdefiniować jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą udziały w innych spółkach. Te spółki, które należą do holdingu określa się jako “spółki operacyjne”. W Danii holding może mieć formę ApS lub A/S, natomiast spółka jednoosobowa nie może być spółką holdingową.

Zwykle spółka holdingowa zarejestrowana jest jako płatnik podatku VAT i poza zarządzaniem własnością innych spółek, nie prowadzi innych działań. Ilość udziałów, jakie posiada spółka holdingowa w innych spółkach, nie ma znaczenia, aby można ją uznać za spółkę holdingową, natomiast przepisy podatkowe będą się znacznie różnić w zależności od ilości udziałów posiadanych przez spółkę holdingową.

W nazwie firmy nie ma potrzeby zawierania słowa “holding”, niezależnie od nazwy firmy, jest ona uważana za spółkę holdingową. Ważny jest zakres działań.

Korzyści z posiadania spółki holdingowej

Spółka holdingowa może być włączona do tych samych 40 000 DKK, stanowiących kapitał spółki operacyjnej. Nazywa się to wtedy “kapitałem obrotowym”, włączone są obie firmy jednocześnie.

Korzyści posiadania spółki holdingowej to przede wszystkim:
- niższe opodatkowanie dywidend i zysków od sprzedaży akcji
- możliwość podziału deficytu z jednej spółki na inną z zyskiem jako dywidendy (w przypadku ochrony zysków przed procesami sądowymi i innymi roszczeniami).

Dochody i koszty w spółce holdingowej

Na początku dochód będzie pochodził z dywidend otrzymanych od spółek operacyjnych, natomiast później dochód pochodzić będzie z zysków ze sprzedaży udziałów w innych spółkach.

Głównymi kosztami natomiast, będą opłaty księgowe i bankowe, lecz mogą także pojawić się straty związane z akcjami - mogą one stracić na wartości lub ich sprzedaż może przynieść straty.

Podatek dochodowy w spółce holdingowej

W Danii spółka holdingowa płaci 22% podatku dochodowego od firmy (tak samo, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Natomiast zyski ze sprzedaży udziałów w innych spółkach zwykle są zwolnione od podatku.

Akcje portfolio w spółce holdingowej

W przypadku, gdy firma posiada mniej niż 10% innej firmy, akcje, które do niej należą, nazywane są akcjami portfolio. Gdy akcje portfolio związane są ze spółkami prywatnymi, wtedy obowiązują specjalne przepisy podatkowe. Ogólnie, opodatkowane jest 70% dywidend, natomiast zyski ze sprzedaży akcji zwolnione są z podatku.

Podatki od dywidend w spółce holdingowej

Wypłata dywidendy dla akcjonariusza odbywa się na corocznym walnym zgromadzeniu lub na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Ile procent podatku płaci się od dywidend otrzymanych od spółek operacyjnych? - W przypadku, gdy firma posiada 10% lub więcej prywatnego przedsiębiorstwa - 0%
- W przypadku, gdy firma posiada mniej niż 10% prywatnej spółki (akcji portfolio) - 15,4% (tylko 70% dywidendy jest opodatkowane 22%)
- W przypadku, gdy firma posiada 10% lub więcej spółki publicznej - 22%
- W przypadku, gdy firma posiada mniej niż 10% akcji spółki publicznej (publiczne akcje portfolio) - 22%

Czy straty firmy mogą być spłacone przy sprzedaży udziałów?
- W przypadku, gdy firma posiada 10% lub więcej prywatnego przedsiębiorstwa - Nie.
- W przypadku, gdy firma posiada mniej niż 10% prywatnej spółki (akcji portfolio) - Nie.
- W przypadku, gdy firma posiada 10% lub więcej spółki publicznej - Tak.
- W przypadku, gdy firma posiada mniej niż 10% akcji spółki publicznej (publiczne akcje portfolio) - Tak.

Ile procent podatku płaci się przy sprzedaży udziałów z zyskiem?
- W przypadku, gdy firma posiada 10% lub więcej prywatnego przedsiębiorstwa - 0%
- W przypadku, gdy firma posiada mniej niż 10% prywatnej spółki (akcji portfolio) - 0%
- W przypadku, gdy firma posiada 10% lub więcej akcji spółki publicznej - 22% - W przypadku, gdy firma posiada mniej niż 10% akcji spółki publicznej (publiczne akcje portfolio) - 22%

Wspólne opodatkowanie

Jeśli firma jest właścicielem 50% lub więcej innej firmy w Danii, wtedy staje się administratorem wspólnego systemu podatkowego między spółką holdingową a operacyjną, która jest własnością w ponad 50%. Wspólny system obowiązuje, gdy obie firmy znajdują się w Danii i są zarejestrowane w SKAT Erhverv w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia wspólnego opodatkowania. Często pojawia się możliwość korzystania ze wspólnego systemu podatkowego, nawet gdy firmy są w innych krajach, lecz naturalnie to sprawi, że niektóre rzeczy będą bardziej skomplikowane.

Odpowiedzialność w przypadku wspólnego opodatkowania

Jeśli dwie lub więcej spółek ma wspólne opodatkowanie, wtedy część odpowiedzialności w spółkach operacyjnych dzielona jest ze spółką holdingową. Odpowiedzialność dzielona jest nawet z innymi spółkami operacyjnymi, również opodatkowanymi wspólnie ze spółką holdingową. Spółki operacyjne muszą więc liczyć się z ryzykiem. Odpowiedzialność może zostać w pełni podzielona, gdy firma jest w 100% własnością spółki holdingowej, lub podzielona częściowo, gdy firma jest częściowo własnością spółki holdingowej.

Przedstawienie wartości akcji niepublicznych w spółce holdingowej

W raporcie rocznym można wybrać formę przedstawienia wartości akcji niepublicznych, które kupuje spółka holdingowa - rzeczywistą cenę zakupu, lub wartość wewnętrzną. W przypadku wyboru wartości wewnętrznej, w każdym roku wartość akcji jest korygowana w rocznym raporcie tak, żeby odpowiadała tej wykazanej w rocznym raporcie spółki operacyjnej. Gdy akcje zyskały na wartości, dochód widoczny będzie w rocznym raporcie, mimo nie sprzedania akcji. W przypadku wyboru rzeczywistej ceny zakupu zysk zostanie pokazany po otrzymaniu dywidendy lub po sprzedaży akcji.

Utworzenie spółki holdingowej po zamknięciu spółki operacyjnej

Utworzenie spółki holdingowej po zamknięciu spółki operacyjnej jest możliwe, jednak skomplikowane, ze względu na konsekwencje podatkowe przed przeniesieniem osobistych udziałów ze spółki operacyjnej do spółki holdingowej.

Warto pamiętać, że wszystkie firmy powinny korzystać z tego samego roku podatkowego, szczególnie jeśli są wspólnie opodatkowane. Spółka operacyjna powinna dostosować swój rok podatkowy do roku podatkowego spółki holdingowej.
Sekcja komentarzy
Cofnij odpowiedź
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI