Schemat opodatkowania biznesu w Danii

Spis treści:
1. Schemat opodatkowania biznesu w Danii
2. Podatek maksymalny
3. Podatek maksymalny a schemat opodatkowania biznesu
4. Wymagania przy korzystaniu ze schematu opodatkowania biznesu


1. Schemat opodatkowania biznesu w Danii
Schemat opodatkowania biznesu to wyjątkowy system podatkowy w Danii, z którego mogą korzystać firmy jednoosobowe, aby obniżyć lub odroczyć podatek dochodowy. Schemat umożliwia skorzystanie ze stawki podatku dochodowego do firmy (22% w 2021) od części zysku z jednoosobowej działalności, która nie jest odprowadzana z firmy na prywatne konto bankowe przedsiębiorcy.

Schemat opodatkowania biznesu jest często określany jako schemat podatku dochodowego od przedsiębiorstw, w skrócie “VSO”. Jest to 22% tymczasowego podatku płaconego od zysków, które zatrzymywane są w firmie.

Gdy zysk zostanie wypłacony w późniejszych latach, trzeba będzie zapłacić różnicę z 22% podatku dochodowego już zapłaconego w schemacie opodatkowania biznesu, do rzeczywistej wartości procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym zysk został wypłacony.

Można zilustrować to na przykładzie:

W pierwszym roku firma korzysta ze schematu opodatkowania biznesowego, aby zapłacić 22% podatku dochodowego od kwoty 100 000 DKK przechowywanego zysku w firmie. Zysk znajduje się na koncie bankowym w gotówce. W drugim roku właściciel firmy chce wypłacić zysk z konta firmowego na konto prywatne. Jeśli stawka podatku dochodowego wynosi w jego przypadku 40% w drugim roku, wtedy zapłaci różnicę z 22% podatku już zapłaconego w systemie podatkowym w pierwszym roku i 40% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, gdy wypłacony zostanie z konta bankowego zysk w drugim roku.

System opodatkowania biznesu oferuje głównie odroczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, jednak w niektórych przypadkach może wyeliminować podatek maksymalny w wysokości 15%, który stosuje się, gdy dochód firmy przekracza maksymalny przedział podatkowy.

Schemat oferuje także większą wartość odliczenia podatku związanego z naliczanymi odsetkami od pożyczek, dzięki czemu jest atrakcyjny dla osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i mają pożyczki z odsetkami.

Do rozważenia ze skorzystania ze schematu opodatkowania biznesowego mogą skłonić więc dwie sytuacje:
- Wysoki dochód osobisty właściciela (suma zysku i pensji, którą uzyskuje z pracy), przy czym płaci on maksymalny podatek i jednocześnie przetrzymuje zysk w firmie.
- Firma ma pożyczki, od których naliczane są odsetki.

Wysoki dochód osobisty pojawia się, gdy przez lata jednoosobowa działalność przynosi zysk, a właściciel zatrzymuje go wewnątrz firmy np. na koncie bankowym. Wtedy możliwe jest, że wejdzie na próg, w którym zaczyna obowiązywać podatek maksymalny. Gdy dochód pomiędzy rokiem z wysokim zyskiem a rokiem z niskim zyskiem zostaje wyrównany, wtedy właściciel może uniknąć płacenia podatku maksymalnego w roku z wysokim zyskiem.

2. Podatek maksymalny
Podatek maksymalny w 2021 w Danii wynosi 15% dodatkowego podatku od zwykłego podatku od wszystkich uzyskanych dochodów powyżej maksymalnego progu. Może to być znaczący dla firmy koszt. Podatek maksymalny wynosi więc:

- 15% gdy całkowity roczny dochód brutto przekracza 592,174 DKK (przed potrąceniem 8% składki AM)
- 15% gdy całkowity roczny dochód brutto przekracza 544.800 DKK (po odliczeniu 8% składki AM)
- 15% gdy całkowity miesięczny dochód brutto przekracza 49,348 DKK (przed potrąceniem 8% składki AM)
- 15% gdy całkowity miesięczny dochód brutto przekracza 45 400 DKK (po odliczeniu 8% składki AM)

Schemat opodatkowania biznesu można dołączyć podczas aktualizacji wstępnej oceny dochodów, klikając w pole “184”. Należy najpierw obliczyć jaka część zysku może zostać opodatkowana.

3. Podatek maksymalny a schemat opodatkowania biznesu
Jeśli firma nie płaci podatku maksymalnego, też ma możliwość korzystania ze schematu opodatkowania biznesu, jednak będzie to zależało od jej rozwoju. Nie zaleca się korzystania z schematu, jeśli nie płaci się podatku maksymalnego, lub nie posiada się pożyczek oprocentowanych. Mając pożyczki, zawsze jest to rozsądne, aby korzystać ze schematu opodatkowania biznesu, nawet jeśli firma nie płaci podatku maksymalnego.

Gdy firma nie płaci podatku maksymalnego ani nie ma do spłaty odsetek od pożyczek, może nadal korzystać ze schematu opodatkowania biznesu, jednak motywacją wtedy jest jedynie odłożenie podatku dochodowego na późniejsze lata, co może nie być dobrym pomysłem, jeśli za kilka lat właściciel zamknie działalność i zostanie zmuszony do zapłaty całego odroczonego w schemacie podatku. Uruchomiłoby to prawdopodobnie podatek maksymalny w wysokości 15% od zysku przechowywanego w firmie. Warto rozważyć taką decyzję z księgowym, nim podejmie się decyzję.

4. Wymagania przy korzystaniu ze schematu opodatkowania biznesu
Ze schematu opodatkowania biznesu nie każdy może skorzystać. Ważne jest, aby wyraźnie oddzielić prywatną i biznesową sferę ekonomiczną. Firma powinna posiadać swój numer CVR i oddzielne konto bankowe.

Obliczanie podatku w schemacie opodatkowania biznesu jest skomplikowane, a złożoność obliczeń powoduje, że aby z niego skorzystać, firmy jednoosobowe będą potrzebowały pomocy księgowego.

Prywatne konto nie może być jednocześnie kontem bankowym dla firmy, jeśli ta stosuje schemat opodatkowania biznesu. Właściciel nie może też mieszać rachunków prywatnych z firmowymi. W razie potrzeby może wypłacać pieniądze z konta firmy na swoje konto osobiste konto bankowe.

Jeśli we wstępnej ocenie dochodu właściciel nie uwzględnił schematu opodatkowania biznesowego, może nadal zastosować schemat w zeznaniu podatkowym, poprzez zaznaczenie na nim pola “147”. Musi jednak pamiętać o wymaganiach, które obejmują również przygotowanie kalkulacji do schematu podatkowego.

Warto pamiętać, że zysk może być przechowywany również jako inne aktywa, niż gotówka. Mogą to być np. produkty magazynowe lub sprzęt.

Schemat opodatkowania biznesu nie przewiduje możliwości bezpośredniego inwestowania w akcje. Można jednak inwestować pośrednio, dzięki unikalnym produktom inwestycyjnym („investersforeninger”). Produkt inwestycyjny musi być zgodny ze schematem podatkowym.
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI