Polityka prywatności

Wstęp

Firma Proaktif jest właścicielem strony internetowej www.proaktif.dk i przykłada wagę do ochrony prywatności swoich klientów poprzez swoją politykę prywatności. Polityka ta zawiera informacje o rodzajach zebranych danych osobowych, ich celach zbierania oraz informacjach o tym, kto jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie.

Gromadzenie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne i może być konieczne, aby skorzystać z usług oferowanych przez firmę Proaktif. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem dotyczącym ochrony osób fizycznych, te dane będą wykorzystywane do celów marketingowych i przechowywane, aż do momentu wycofania zgody. Osoby, które udostępniły swoje dane, mają prawo do ich wglądu i poprawy, a także do wycofania zgody na ich wykorzystywanie. Te informacje nie zostaną udostępnione innym podmiotom, chyba że wymaga tego prawo. Osoby te również mają prawo do przenoszenia swoich danych oraz do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestracja nie jest konieczna, ale aby korzystać z usług oferowanych przez Proaktif, użytkownik będzie musiał podać niezbędne informacje. Te dane będą wykorzystywane tylko do świadczenia usługi i będą zebrane tylko wtedy, gdy będą one konieczne. Proaktif zbiera jedynie niezbędne informacje, takie jak:
 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • nazwa pracodawcy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail
 • i szczegóły dotyczące zapytań, wniosków lub skarg.
W przypadku konieczności sprawdzenia ich aktualności lub dokładności, Proaktif może skontaktować się z osobami, które podały swoje dane. Brak podania wymaganych informacji może uniemożliwić korzystanie z usługi lub powodować opóźnienia.

Przetwarzanie danych osobowych

Nasi pracownicy będą odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych i nie będą one udostępniane osobom trzecim. Te informacje będą używane do świadczenia usług dla naszych klientów, którzy wybrali naszą ofertę. Klienci również będą informowani o naszych innych usługach i bieżących działaniach jako firmy. Każde inne wykorzystanie danych wymagać będzie zgody od użytkownika. Będziemy podejmować wszelkie odpowiednie kroki, aby zagwarantować bezpieczeństwo tych informacji osobistych.

Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane w następujący sposób:
 • identyfikacja i tworzenie profilu, czyli rejestracja lub kontakt z naszą firmą.,
 • weryfikacja tożsamości podczas korzystania z naszych usług,
 • kontakt w związku z naszymi usługami i wysyłanie informacji,
 • realizacja naszych umownych obowiązków,
 • analiza korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, w celu ulepszenia naszych usług,
 • odpowiadanie na pytania,
 • przestrzeganie naszych obowiązków prawnych i współpraca z organami regulacyjnymi i organami ścigania,
 • kontakt z użytkownikami w celach marketingowych dotyczących naszych usług, wydarzeń, szkoleń lub konferencji, jeśli użytkownik nie zrezygnuje z otrzymywania takich komunikatów lub jest to zabronione prawnie,
 • personalizacja komunikatów marketingowych, które wysyłamy, poprzez analizę informacji i usług, z których korzysta użytkownik,
 • realizacja naszych prawnych uprawnień, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Przechowywanie danych osobowych nie będzie trwać dłużej niż jest to niezbędne dla ich zgromadzenia lub wymagają tego obowiązujące przepisy. Korzystanie z naszej strony internetowej będzie uważane za wyrażenie zgody na nasze zasady prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem naszej polityki, sugerujemy nie korzystać z naszej strony internetowej i nie udostępniać żadnych informacji osobistych.

Administratorem twoich danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.proaktif.dk, jest firma Proaktif.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do witryn osób trzecich, które nie podlegają naszej kontroli. Dlatego nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez te strony trzecie. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności przed korzystaniem z takich witryn.

Firma Proaktif stara się zapewnić bezpieczeństwo, poufność i integralność danych osobowych swoich użytkowników, ograniczając dostęp do nich tylko do osób, które muszą je znać i są zobowiązane do ich ochrony. Twoje dane osobowe nie będą nadużywane, zmieniane ani manipulowane przez nieuprawnione osoby. Firma Proaktif nie będzie zbierać wrażliwych informacji za pośrednictwem swojej strony internetowej www.proaktif.dk, takich jak informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, wyznania, politycznych przekonań, zdrowia fizycznego i psychicznego, życia seksualnego, karalności lub przynależności do związków zawodowych.

Użytkownik posiada kilka uprawnień w odniesieniu do swoich danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej proaktif.dk, w tym prawo do uzyskania dostępu do swoich informacji, aktualizowania i poprawiania ich, ograniczenia sposobu, w jaki firma Proaktif korzysta z tych informacji, sprzeciwiania się wykorzystywaniu danych przez tę firmę, otrzymywania informacji w formie elektronicznej i przekazywania ich do innej strony, a także żądania usunięcia danych z systemów firmy.

Użytkownik może skorzystać ze swoich prawa dotyczące danych osobowych za pomocą wiadomości e-mail. Wszystkie takie prośby zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości promocyjnych i marketingowych, wystarczy powiadomić firmę, wysyłając e-mail i podając adres e-mail, który ma zostać usunięty z bazy danych. Rezygnacja z otrzymywania takich wiadomości nie uniemożliwia jednak komunikacji między firmą a użytkownikiem w ramach istniejącej relacji z Proaktif.

Polityka dotycząca plików cookie

Polityka plików cookie polega na przechowywaniu niewielkich plików tekstowych, zwanych plikami cookie, na komputerze lub urządzeniu użytkownika, kiedy on odwiedza stronę internetową. Te pliki cookie są wysyłane z powrotem do strony przy kolejnych wizytach i pozwalają na identyfikację użytkownika i zapamiętanie jego preferencji i danych. Celem jest ulepszenie funkcjonalności i usług oferowanych na stronie internetowej www.proaktif.dk poprzez zbieranie informacji. Pliki cookie nie zawierają informacji o tożsamości użytkownika i nie powodują żadnych uszkodzeń w systemie. Użytkownik może zdecydować o resetowaniu swojej przeglądarki, aby być informowanym o wysyłaniu plików cookie lub aby je odrzucać.

Pliki cookie zawierają informacje na temat korzystania ze strony internetowej, takie jak odwiedzane podstrony, wyświetlane treści, data i czas wizyty oraz inne informacje o aktywności użytkownika na stronie. Służą one do analizowania sposobu, czasu i miejsca korzystania ze strony www.proaktif.dk, ale nie są powiązane z danymi osobowymi. Te informacje są wykorzystywane tylko w celu ulepszenia doświadczenia użytkownika na stronie, np. pozyskania wiedzy na temat najczęściej odwiedzanych treści i aktualizacji strony głównej w odpowiedzi na aktualne potrzeby i zainteresowania użytkowników.

Archiwizacja plików cookie na urządzeniu użytkownika

Istnieją dwa typy plików cookie - tymczasowe (cookies sesji) i trwałe (cookies stałe). Pliki tymczasowe są przechowywane na urządzeniu użytkownika tylko do momentu, gdy użytkownik wyloguje się z witryny lub zamknie swoją przeglądarkę. Natomiast trwałe pliki są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu, gdy zostaną usunięte przez niego lub do momentu wygaśnięcia okresu zapisanego w parametrach pliku.

Poza tym, istnieją pliki cookie pierwszej i trzeciej strony. Te pierwsze są dodawane bezpośrednio przez właściciela witryny, a te drugie przez zewnętrzne podmioty, kiedy ich elementy są aktywowane na tej witrynie.

Pliki cookie umożliwiają dostosowanie funkcji i usług na stronie, a także uwierzytelnianie i optymalizację działania witryny. Dzięki plikom cookie, które zapisują stan sesji, możliwe jest ulepszanie i ułatwianie korzystania z witryny. W kontekście marketingu, pliki cookie umożliwiają wyświetlanie i personalizację reklam, dostosowywanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika i poznanie jego preferencji. Analizy te nie identyfikują danych osobowych użytkownika i służą jedynie do poprawy i rozwoju produktów i usług.

Zarządzanie plikami cookie

Nowoczesne przeglądarki internetowe pozwalają użytkownikom na kontrolowanie i usuwanie plików cookie. Zawierają również funkcję blokowania i usuwania plików po zakończeniu sesji, co skutkuje utratą wcześniejszych ustawień. Jednak należy pamiętać, że zablokowanie plików cookie może powodować nieprawidłowe działanie wielu stron internetowych.
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI