Podatki pracownicze w Danii

Spis treści:
1. Podatki pracownicze w Danii
2. Pracownicze stawki podatkowe
3. Wynagrodzenie brutto i podatki
4. A-Karta i B-karta w Danii


1. Podatki pracownicze w Danii
Zatrudniając pracownika w Danii i negocjując z nim wynagrodzenie, zawsze będzie to negocjacja o wynagrodzenie brutto, a nie netto. Wynagrodzenie brutto, czyli kwota wypłacana przez pracodawcę dla pracownika przed podjęciem wszelkich potrąceń, które obejmują podatki od wynagrodzeń.

2. Pracownicze stawki podatkowe
Biorąc pod uwagę kwoty podatków, jakie płacone są przez pracowników, duński system podatkowy jest progresywny, czyli nie ma stałej stawki. Podatki zależą od okoliczności osobistych, są pracownicy, którzy płacą wyższą stawkę, a są tacy, którzy płacą niższą. Jest to ustalane przez Urząd Skarbowy. Zdarza się, że odliczenia od podatku są duże, w Danii określa się to jako Personfradrag. Chodzi o to, że pracownik może bez płacenia podatku zarobić do określonej kwoty, a potem zapłaci podatek, który znajduje się we wstępnej rejestracji podatkowej.

Pracodawca powinien wiedzieć, jaka jest stawka podatkowa pracownika. Informację taką otrzyma od Urzędu Skarbowego. Gdy posiadamy pracownika, którego nie satysfakcjonuje jego wynagrodzenie netto i uważa, że zapłacił za dużo podatku, powinien on skierować się do Urzędu Skarbowego z pytaniami i sprawdzić, czy na pewno nie ma błędu we wstępnym podatku.

3. Wynagrodzenie brutto i podatki
Wynagrodzenie księgowy może obliczyć po otrzymaniu listy płac, odnotowując także kwotę podatku, jaka wychodzi u pracownika z wynagrodzenia brutto. Pasek wypłaty powinien zawierać kwotę wynagrodzenia brutto, kwotę potrąconych podatków oraz kwotę netto, którą wypłaca się pracownikowi.

W większości przypadków pensje są wypłacane ostatniego dnia roboczego w miesiącu. Nie jest to co prawda wymóg, ale zwykła data wypłaty. Podatki należne są do 10 dnia kolejnego miesiąca. Wynagrodzenie netto wypłacane jest po otrzymaniu odcinka wypłaty, natomiast podatek zostanie pobrany 10 dnia miesiąca za pośrednictwem utworzonego i funkcjonującego w firmie systemu wynagrodzeń jako płatność automatyczna. Warto pamiętać, że kosztem jest wynagrodzenie brutto, gdyż zostało ono ustalone podczas negocjacji z pracownikiem, dlatego podatek nie stanowi kosztu dodatkowego. Potrąca się go z wynagrodzenia brutto i odprowadza do Urzędu Skarbowego.

4. A-Karta i B-karta w Danii
Podstawowym błędem, jaki popełnia pracownik lub pracodawca, to wybranie niewłaściwej karty podatkowej. Pracownik może wybrać używanie A-karty lub B-karty. A-karta daje możliwość comiesięcznego odliczenia podatku od osób fizycznych, natomiast B-karta nie umożliwia tego. Należy więc zwrócić uwagę, czy prawidłowo została zgłoszona karta, zgodnie z wyborem pracownika.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©