Podatek B w Danii

Podatek B w Danii

Prowadząc działalność jednoosobową w Danii, w ciągu roku dokonywane są częściowe płatności w równych ratach. Płatności częściowe są szacunkowe i nie opierają się na rzeczywistym zysku. Nazywa się to “samooceną”, gdyż sami szacujemy nasz zysk.

Forskudsopgørelse - czyli samoocena

W firmie jednoosobowej podatek spłaca się w ciągu roku w dziesięciu równych ratach. Raty są szacowane, nie opierają się na rzeczywistym zysku. Nazywa się to samooceną, ponieważ sami szacujemy nasz zysk. Dokonuje się tego poprzez specjalny formularz internetowy Forskudsopgørelse. Formularz dostępny jest w SKAT Borger (strona internetowa duńskiego urzędu skarbowego).

Podatek płacony z pracy to podatek A, natomiast z zysku z działalności gospodarczej jednoosobowej to podatek B.

Zmiana samooceny

Ze względu na to, że podatek jest oparty na samoocenie, w rzeczywistości może on nie odzwierciedlać dokładnej kwoty. W ciągu roku nasza sytuacja finansowa może się zmieniać - można pozyskać nowych klientów i zwiększyć zysk lub stracić klientów i zarobić mniej. Oszacowany zysk można więc zmienić w dowolnym momencie i uregulować podatek.

Zestawienie podatkowe (årsopgørelse)

Ostateczny podatek w firmie jednoosobowej płacony jest po zakończeniu roku i opiera się on na rzeczywistym zysku. Ten zysk pochodzi z raportów księgowych i finansowych, które zostały sporządzone przez księgowego. Informacje dotyczące faktycznego zysku co roku są przekazywane do Urzędu Skarbowego na zeznaniu podatkowym, które księgowy składa w Urzędzie Skarbowym najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu roku. Terminowe złożenie deklaracji podatkowej jest konieczne. Opóźnienie z rozliczeniem może skutkować grzywną w wysokości nawet do 5 000 DKK.

Można otrzymać zwrot podatku, jeśli wystąpi nadpłata, lub zapłacić więcej podatku, jeśli pojawi się niedopłata. Wszystko jest zależne od samooceny. Warto zadbać więc o to, aby samoocena była jak najdokładniejsza, aby uniknąć naliczania odsetek od podatku. W ciągu roku można aktualizować samoocenę.

Płatność podatku B

Dziesięć rat, które wiążą się z podatkiem B, pochodzi od oczekiwanego zysku w działalności gospodarczej. Płatności dokonuje się 20 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem czerwca i grudnia. Przelewy można ustawić automatycznie w banku, natomiast ręczne przelewy będą wykonywane przy użyciu identyfikatora płatności, który podany jest w SKAT Borger.

Gdy płacimy podatek z zagranicznego konta bankowego za granicą, np. Revolut, wtedy wykonujemy przelew IBAN lub SWIFT.
Sekcja komentarzy
Cofnij odpowiedź
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI