Odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Danii

Spis treści:
1. Odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu
2. Amortyzacja podatkowa
3. Ulepszenia dla Leasingów (Indretning af lejede lokaler)
4. Sprzęt
5. Minimalne saldo
6. Sprzęt mieszany
7. Zakup wartości firmy
8. Konwersja gotówki

1. Odliczenia od dochodu podlegającego opodatkowaniu
Można wyróżnić dwa rodzaje amortyzacji - oparty na zasadach rachunkowości i oparty na prawie podatkowym. Prawa tego trzeba przestrzegać, składając deklarację podatkową, w której określone zasady determinują sposób obliczania amortyzacji i dochodu, który podlega opodatkowaniu.

Na zasady można spojrzeć w pewnym kontekście. Kupując aktywa warte 100 000 DKK, amortyzacja przebiega na dwa sposoby. Jednym z nich jest amortyzacja podatkowa, która odnosi się do tego, co można odliczyć od dochodu przed zapłaceniem podatku. Więc jeśli dokonamy zakupu na 1 000 000 DKK, mając jednocześnie 1 000 000 DKK przychodu, nie wyniesie on finalnie 0 DKK, jeśli mówimy o amortyzacji.

2. Amortyzacja podatkowa
Amortyzację podatkową można podzielić na trzy rodzaje:
- Ulepszenia dla Leasingów
- Sprzęt
- Zakup wartości firmy

3. Ulepszenia dla Leasingów (Indretning af lejede lokaler)
Dotyczą ulepszeń wynajmowania nieruchomości, włączając malowanie, wykładziny itp. Wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie ze sobą przynieść, jeśli się przeprowadzamy. Wprowadzając ulepszenia, dodaje się kwoty włącznie z VAT, jeśli jesteśmy płatnikami, a następnie, mając sumę wszystkich ulepszeń, prawo podatkowe umożliwia odliczenie 20% tej kwoty od naszego dochodu podatkowego.

Przykładowo, mając 1 000 000 DKK przychodów i poświęcając je na ulepszenia w wynajmowanym lokalu, można odliczyć 20% całości, czyli 200 000 DKK jako koszt w pierwszym roku. Wtedy dochód wynosiłby 800 000 DKK. W kolejnym roku odliczane jest kolejne 20% i tak dalej. Jest to tzw. Amortyzacja liniowa, która całkowicie skończy się po 5 latach.

Jeśli więc zarobiliśmy 1 000 000 DKK i wydaliśmy tyle samo w pierwszym roku, przypływ pieniędzy wynosi 0, ale dochód podlegający opodatkowaniu będzie wynosił 800 000 DKK. Wciąż więc płacimy duży podatek w tym roku, dlatego dokonując dużych inwestycji, warto przemyśleć, czy rzeczywiście stać nas na to.

4. Sprzęt
Sprzęt, czyli wszelkie urządzenia, stoły, krzesła, samochody, oprogramowanie, to ostatni rodzaj amortyzacji podatkowej. Aby obliczyć amortyzację, należy zsumować zakupy w ciągu roku i od uzyskanej kwoty odliczyć 25%. Tym razem nie jest to amortyzacja liniowa, natomiast wiążę się ona z malejącym saldem.

Kupując samochód za 100 000 DKK i odliczając w pierwszym roku podatek, można odliczyć 25% z kwoty zakupu, czyli 25 000 DKK w amortyzacji. Wtedy pozostałym kosztem jest 75 000 DKK, którego nie odliczamy w amortyzacji. W drugim roku można ponownie odliczyć 25% i w następnym i tak dalej przez dziewięć lat. Ze względu na amortyzację sprzętu, warto zwracać uwagę na finanse przy dużych inwestycjach.

5. Minimalne saldo
Przestrzeganie 25% odliczenia na sprzęt nie jest obowiązkowe, jeśli saldo minimalne wynosi 13 500 DKK + VAT. W przypadku,gdy całkowite saldo sprzętu jest poniżej tej kwoty, można wszystko odliczyć jako koszt zakupu sprzętu, natomiast jeśli kwota przekracza ten próg, należy przestrzegać zasady amortyzacji malejącego salda, aż spadnie ono poniżej 13 500 DKK, wtedy można w całości odliczyć kwotę.

6. Sprzęt mieszany
Kupując sprzęt o różnym przeznaczeniu, np. samochód czy też komputer, którego używamy do celów biznesowych oraz prywatnych, należy podzielić amortyzację między to, co można odliczyć jako koszt w firmie, a to, co będzie uważane za prywatne.

7. Zakup wartości firmy
Kupowanie wartości firmy to kolejny rodzaj amortyzacji podatkowej. Wartość firmy jest powiązana z zakupem sklepu, restauracji czy też firmy konsultingowej, gdzie wraz z nią przechodzi też portfolio klientów. Wartość firmy odnosi się do dobrej woli klientów, co oznacza, że kupując dany sklep mamy bazę lojalnych klientów, zadowolonych z usług poprzedniego właściciela. Obliczając dochód podlegający opodatkowaniu, sprawdza się kwotę, jaką zapłaciliśmy za wartość firmy (klientów) i od tej kwoty można odliczyć jedną siódmą ceny w pierwszym roku, następnie w drugim, w amortyzacji liniowej, przez pierwsze siedem lat prowadzenia sklepu. W siódmym roku cała wartość firmy (klientów) zostanie odliczona.

8. Konwersja gotówki
Dotyczy to głównie sklepów, restauracji, kawiarni, czyli firm, przy których zakupie można wziąć kredyt hipoteczny. Można kupić sklep za kwotę 1 000 000 DKK, płacąc 100 000 DKK w gotówce, a sprzedawca proponuje kredyt hipoteczny na pozostałe 90 000 DKK jako pożyczkę. Dokonując takiej transakcji, musimy rozliczyć kwotę zapłaconą gotówką przy obliczaniu amortyzacji i zrobić konwersję gotówkową kredytu hipotecznego.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©