Moms One Stop Shop - Nowe przepisy VAT w Danii

Spis treści:
1. Moms One Stop Shop - Nowe przepisy VAT
2. Moms One Stop Shop w Danii
3. Rejestracja w “Moms one stop shop”
4. Zgłaszanie konsumentom w UE sprzedaży w “Moms One Stop Shop”
5. Formalności związane z VAT w księgowości

1. Moms One Stop Shop - Nowe przepisy VAT
Od lipca 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT w Danii - Moms One Stop Shop. Według nich, jeśli firma sprzedaje produkty lub niektóre usługi konsumentom w Unii Europejskiej, gdzie VAT rozliczany jest w kraju zamieszkania kupującego, to od dnia 1 lipca 2021 istnieje możliwość zadeklarowania i zapłacenia VAT w nowym systemie, który umożliwia załatwienie wszystkich formalności w jednym miejscu.

2. Moms One Stop Shop w Danii
W Unii Europejskiej pojawiły się nowe zasady związane z podatkiem VAT, które dotyczą sprzedaży B2C. Nowe zasady dotyczą firm, które:
- sprzedają produkty lub niektóre usługi konsumentom w UE,
- ich łączne przychody z innych krajów UE przekraczają 10 000 Euro w roku kalendarzowym,
- importują towary poza UE - podatek VAT musi być naliczony od pełnej kwoty, nawet od produktów sprzedawanych za mniej niż 80 DKK.

Ważne: Dane dotyczące sprzedaży B2C w UE powinny być przechowywane przez dziesięć lat.

Jeśli sprzedaż firmy w UE jest mniejsza niż 10 000 Euro w roku kalendarzowym, wtedy firma musi zapłacić podatek VAT od przychodów związanych z jej klientami B2C w UE. Można wtedy zarejestrować się też w Moms One Stop Shop.

W systemie “Moms one stop shop” są do wyboru trzy różne schematy:
1. Schemat UE - stosuje się go, gdy sprzedaje się produkty lub określone usługi w UE i gdy produkty, lub usługi nigdy nie opuszczają UE.
2. Schemat spoza UE - stosuje się go, gdy firma znajduje się poza UE i prowadzi sprzedaż w UE, a produkty i usługi nigdy nie opuszczają UE.
3. Schemat importu - stosuje się go, gdy firma sprzedaje produkty spoza UE bezpośrednio konsumentom w UE. Sprzedawany produkt powinien być wyceniony poniżej 150 Euro za sztukę.

Jeśli firma spełnia wymagania, może zarejestrować się w jednym kraju UE i tam zadeklarować i płacić podatek VAT od całej sprzedaży w UE.

3. Rejestracja w “Moms one stop shop”
Do programu można zapisać się za pomocą SKAT Erhverv.

1. Należy zalogować się na stronę za pomocą NemID
2. Wybrać schemat, który odpowiada firmie
3. Kliknąć “rozpocznij rejestrację”
4. Przejść 7 kroków i wydrukować paragon po złożeniu wniosku.

Warto pamiętać, że firmę może zapisać do systemu jedynie jej właściciel. Nie może tego zrobić księgowy.

Rejestracja w Moms one stop shop nie jest wymagana, lecz może być korzystna. Program ten umożliwia rejestrację i płatność podatku VAT w jednym miejscu, nawet gdy firma prowadzi sprzedaż w wielu krajach UE.

W przypadku, gdy firma korzystała już z “One Stop Moms”, od 01.07.2021 została automatycznie przeniesiona do programu “Moms One Stop Shop”. Przed przeniesieniem powinna w kwietniu 2021 otrzymać kwestionariusz z dodatkowymi informacjami, w celu ich uzupełnienia.

4. Zgłaszanie konsumentom w UE sprzedaży w “Moms One Stop Shop”
Aby zgłosić konsumentom z UE sprzedaż w programie “Moms One Stop Shop” należy:
1. Zalogować się do SKAT Erhverv, kliknąć “Moms”, następnie “Moms One Stop Shop” (należy zalogować się przy użyciu NemID).
2. Wybrać okres, na jaki zadeklarowana ma zostać sprzedaż dla konsumentów w UE.
3. Zadeklarować, czy w danym okresie prowadzona była sprzedaż produktów lub usług i do jakich krajów.
4. Zadeklarować kwotę bez VAT, procent VAT i kwotę VAT dla każdego kraju (wszystkie kwoty należy podać w DKK).
5. Gdy deklaracja zostanie zatwierdzona, wydany zostanie identyfikator płatności do systemu bankowości internetowej.

Dla okresów bez sprzedaży należy zadeklarować zero.

5. Formalności związane z VAT w księgowości
Korzystając z systemu “Moms one stop shop” trzeba obsługiwać różne stawki VAT, w zależności od miejsca zamieszkania konsumentów w UE. Księgowość powinna obsługiwać różne stawki na różne rodzaje produktów w każdym kraju, gdyż niektóre kraje mają odmienne stawki procentowe na rozmaite rodzaje produktów. Warto zwrócić uwagę na te wymagania wspólnie z księgowym.

Aby móc skorzystać z programu, należy przedstawić następujące informacje:
- Jeśli firma korzysta ze schematu UE i schematu spoza UE -
1. Kraj, w którym sprzedaje swoje produkty lub usługi
2. Opis produktów, lub usług, które sprzedaje oraz ich wielkość
3. Data dostarczenia produktów lub usług
4. Kwota do obliczenia podatku VAT i waluty
5. Wszelkie korekty wprowadzone później do tej kwoty
6. Zastosowany procent VAT
7. Kwota podatku VAT do zapłaty z rodzajem waluty
8. Data i wielkość otrzymanych płatności
9. Wszelkie częściowe płatności przed dostawą
10. Dane do faktury w przypadku wystawienia faktury
11. Informacje umożliwiające określenie miejsca zamieszkania konsumenta i korzystania z jego usług, lub produktów, gdzie wysyłka się rozpoczęła i gdzie się skończyła
12. Informacje o zwracanych produktach, w tym kwota VAT.

- Jeśli firma korzysta ze schematu importu -
1. Kraj, do którego firma dostarcza produkty
2. Opis dostarczonych produktów i ich ilość
3. Data dostarczenia produktu
4. Kwota do obliczenia podatku VAT i waluty
5. Wszelkie korekty wprowadzone później do tej kwoty
6. Zastosowany procent VAT
7. Kwota podatku VAT do zapłaty z rodzajem waluty
8. Data i wielkość otrzymanych płatności
9. Dane do faktury w przypadku wystawienia faktury
10. Informacje umożliwiające określenie miejsca zamieszkania konsumenta i korzystania z jego usług lub produktów, gdzie wysyłka się rozpoczęła i gdzie się skończyła
11. Informacje o zwracanych produktach, w tym kwota VAT
12. Numer zamówienia lub transakcji
13. Numer partii, jeśli sprzedawca jest bezpośrednio zaangażowany w dostawę.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©