Lista płac i wynagrodzenia w Danii

Spis treści:
1. Lista płac i wynagrodzenia w Danii
2. Rejestracja w systemie płacowym
3. Informacje dotyczące listy płac

1. Lista płac i wynagrodzenia w Danii
Aby można było wykonać listę płac, firma powinna być zarejestrowana, żeby mieć pracowników. Rejestracja jest dodatkowa, do istniejącej rejestracji VAT i w Danii określa się ją jako arbejdsgiverregistrering. Sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana jako pracodawca można na stronie SKAT Erhverv.

2. Rejestracja w systemie płacowym
W Danii rejestracji w systemie płacowym można dokonać w Danløn lub Bluegarden, choć ten pierwszy jest bardziej polecany. Założenie konta zajmuje tam do 2 tygodni, dlatego nie należy tego odkładać na ostatnią chwilę, bo inaczej pracownicy nie otrzymają na czas wynagrodzenia. Jeżeli zostawimy rejestrację na 2 tygodnie przed terminem wypłat pensji, taką sytuację można rozwiązać, wypłacając pracownikom szacunkowe kwoty, a następnie dostosować je do listy płac z systemu.

Aby utworzyć konto na Danløn potrzebne będą:
- Numer rejestracyjny firmy CVR
- Numer rozliczeniowy i numer firmowego konta bankowego.

Umowę od NETS, która zostanie wysłana pocztą, należy osobiście podpisać!

3. Informacje dotyczące listy płac
Zaleca się, aby informacje dotyczące listy płac wysyłać każdego miesiąca, tak szybko, jak to możliwe. Do sporządzenia listy płac, potrzebne są takie informacje jak:
- Okres wynagrodzenia,
- Ilość przepracowanych godzin,
- Stawka godzinowa (jeżeli pracownik jest opłacany godzinowo),
- Wynagrodzenie brutto (w przypadku pracowników etatowych),
- Dodatkowe świadczenia.

Do wprowadzenia nowych pracowników do listy płac, potrzebne są takie informacje jak:
- Umowa o pracę,
- Imię i nazwisko,
- Adres,
- Numer CPR,
- Numer rozliczeniowy i numer konta bankowego,
- Rodzaj karty podatkowej.

Warto pamiętać, że umowa o pracę wymagana jest przez prawo, a jej brak może grozić dużą grzywną.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©