Informacje potrzebne do rejestracji ApS w Danii

Spis treści:
1. Informacje potrzebne do rejestracji ApS w Danii


1. Informacje potrzebne do rejestracji ApS w Danii

ApS, czyli duńska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której rejestracja wymaga odpowiednich informacji.

1. Nazwa firmy kończąca się na ApS

Zanim zarejestrujemy spółkę ApS, należy wybrać nazwę firmy. Należy pamiętać, że w Danii nazwa powinna kończyć się skrótem ApS, który oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ma określonych zasad co do nazwy firmy, wystarczy, że upewnimy się, że nazwa nie jest używana. Można to sprawdzić samodzielnie w rejestrze działalności.
Warto też sprawdzić, czy domena internetowa z preferowaną nazwą jest już używana, gdyż może to wskazywać, że ktoś inny korzysta z wybranej nazwy.

2. Adres firmy w Danii

Do rejestracji ApS potrzebny będzie adres firmy w Danii. W przypadku, gdy nie posiadamy takiego adresu, można skorzystać z adresu wirtualnego biura. Warto przedtem rozeznać się, jak to wygląda cenowo.

Zdarza się, że właściciele firm używają adresu prywatnego jako adresu firmy. Jest to akceptowane przez Duński Urząd d.s Biznesu, jednak zwykle nie jest to dozwolone.

3. Data rozpoczęcia działalności ApS

Do rejestracji potrzebna jest informacja, kiedy firma rozpocznie działalność. Ważne jest zrobić to, zanim pojawią się wydatki i sprzedaż.

4. Kapitał początkowy

Aby zarejestrować spółkę ApS, trzeba posiadać minimalnie 40 000 DKK kapitału początkowego. Może on być wyższy. Kapitał założycielski jest przekazywany do prawnika na rachunek bankowy w celu weryfikacji. Prawnik odliczy swoje honorarium i honorarium dla rządu z tej kwoty.

5. Identyfikacja zarządu i wspólników

Ważne jest, aby zidentyfikować wspólników, którzy są właścicielami lub kontrolują 25%, lub więcej firmy, oraz zarząd. Wynika to z duńskich przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

W duńskiej spółce można wyróżnić 4 rodzaje uczestników:
- Osoby, które nie są rezydentami - Gdy osoba fizyczna posiada 25% lub więcej udziałów w ApS, lub zarządza spółką, potrzebny będzie identyfikator od każdego udziałowca nierezydenta, oraz informacje, takie jak dane teleadresowe, numer NIP, identyfikator krajowy, skan paszportu, rachunek za media lub wyciąg bankowy zawierający dane teleadresowe.
- Osoby które są rezydentami - Jeżeli osoba fizyczna będąca rezydentem w Danii i posiada 25% lub więcej udziałów w ApS, lub jeśli zarządza spółką, potrzebne będą potrzebne informacje takie jak: dane teleadresowe, paszport, duńska żółta karta ubezpieczenia zdrowotnego.
- Firmy, które nie są rezydentami - jeżeli firma niebędąca rezydentem posiada 25% lub więcej udziałów akcjonariuszy w ApS, potrzebne będą takie informacje, jak wypis firmowy z lokalnego organu biznesowego (maksymalnie 3 miesiące), statut spółki, statut Memoradum of Incorporated), dziennik własności, identyfikatory wspólników i zarządu. Wszystkie dokumenty firmowe należy przetłumaczyć na język angielski.
- Firmy, które są rezydentami - jeżeli firma będąca rezydentem posiada 25% lub więcej udziałów w ApS, potrzebne będą następujące informacje: wyciąg z duńskiego urzędu d.s biznesu, statut spółki, statut ( Memorandum of Incorporated), dziennik własności, identyfikatory wspólników i zarządu.

6. Dyrekcja


W ApS może być jeden lub więcej dyrektorów zarządzających. Dyrektor nie musi być mieszkańcem Danii, a informacje potrzebne przy rejestracji będą obejmowały przede wszystkim nazwiska dyrektorów (jeżeli firma ma więcej dyrektorów, należy zawrzeć informację, czy pierwszy dyrektor może podpisywać się w imieniu firmy, czy wszyscy dyrektorzy muszą podpisywać się łącznie.

7. Zarząd

W ApS nie jest wymagany zarząd, można jednak go wybrać. Wtedy informacja będzie potrzebna przy rejestracji. Nie zaleca się wybierania zarządu w małych firmach ze względu na to, że zwykle będą w nim te same osoby, które są właścicielami. 8. Dziennik własności

Spółka ApS może mieć jednego lub więcej właścicieli, zwanych wspólnikami. ApS musi prowadzić dziennik własności, w którym zawarta będzie informacja, kto jest właścicielem udziałów w firmie. Potrzebne są również informacje, ile mamy akcji w spółce. Zalecane jest, aby każda akcja miała wartość 1 DKK, wtedy, jeśli na przykład kapitał wynosi 40 000 DKK, to tyle samo będzie akcji dla akcjonariuszy.
Potrzebne będą również:
- Nazwiska wspólników
- Wartość nominalna akcji posiadanych przez wspólników w DKK
- Ile akcji posiada wspólnik.

9. Działania w firmie

Do rejestracji ApS potrzebny będzie krótki opis działań, w jakie angażować się będzie firma. Opis jest publiczny, dlatego powinien być precyzyjny i krótki (linijka lub dwie). Wystarczy napisać, że “zakres działalności firmy obejmuje świadczenie usług doradczych”. Na podstawie opisu dostosowuje się 6-cyfrowy kod aktywności.

10. Rejestracja VAT

Firmę trzeba zarejestrować jako płatnik VAT, jeśli oczekuje się, że przychód roczny przekroczy 50 000 DKK. Jeżeli przychody są mniejsze, można poczekać z rejestracją, lecz wtedy traci się możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Prawie wszystkie firmy w Danii muszą zarejestrować się jako płatnik VAT. Jedynie kilka rodzajów firm nie jest zobowiązanych do rejestracji. Są to głównie firmy zajmujące się edukacją lub opieką zdrowotną, gdyż mogą one sprzedawać usługi zwolnione z VAT.

11. Rejestracja pracodawcy

Jeżeli zamierzamy zatrudniać pracowników, firma musi być zarejestrowana. Będąc jedyną osobą pracującą w firmie, nie trzeba rejestrować się jako pracodawca. Wtedy od samego siebie nie jest wymagane wynagrodzenie. Rejestrację pracodawcy można dodać później.

12. Rejestracja importu

Jeśli zamierzamy importować towary do Danii spoza UE, należy zarejestrować firmę do importu. Po zarejestrowaniu nadany zostanie numer EORI, używany w UE do identyfikacji importerów. Należy podczas rejestracji zastanowić się, w jaki sposób będziemy opłacać cła importowe. Większość firm decyduje się na program kredytowy, oferowany przez urząd skarbowy.

13. Rejestracja eksportu

Jeśli zamierzamy eksportować towary z Danii do krajów spoza UE, również należy zarejestrować się w odpowiednim rejestrze eksportu. Należy pamiętać, że jako importer warto od razu zarejestrować się jako eksporter w przypadku konieczności zwrotu towarów, gdyż taka sytuacja też uznawana jest za eksport.

14. Ogólny rok obrotowy i pierwszy rok obrotowy firmy

Przy rejestracji ApS potrzebna będzie informacja o ogólnym roku podatkowym, jaki będzie w niej używany. Zalecane jest, aby był to rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Pierwszy rok podatkowy może trwać maksymalnie 18 miesięcy. Gdyby firma zaczęła działalność 1 lipca, a zakończyła 31 grudnia kolejnego roku, wystąpiłaby taka sytuacja. Można wtedy zaoszczędzić na kosztach raportu rocznego za te pierwsze miesiące, jeśli korzystamy z długiego roku podatkowego. Raport roczny składany jest wtedy za dwa lata.

15. Płatności przed rejestracją

Do rejestracji trzeba przede wszystkim posiadać kapitał początkowy, czyli minimalnie 40 000 DKK, które przelewane jest dla prawnika. Następnie, prawnik pobierze swoje honorarium, zwykle około 1295 DKK + VAT i odprowadzić opłatę na rzecz rządu, czyli 670 DKK bez VAT. Pozostała kwota zostanie przelana na konto bankowe firmy po tym, jak otwarte zostanie konto w duńskim banku, należące do ApS.

Kapitał zakładowy można następnie wykorzystywać na rzecz działalności i opłacenie kosztów. Są jednak pewne zasady, co do kosztów, które można ponieść. Przede wszystkim, muszą być to koszty firmy. Właściciele nie mogą wypłacać pieniędzy na cele indywidualne.

16. Audyt

W Danii wymóg audytu nie obejmuje małych firm, o ile nie przekraczają 2 z 3 limitów w ciągu pierwszego roku.
- 4 mln DKK w aktywach
- 8 mln DKK przychodów
- 12 pracowników (średnia)
Jeżeli 2 z 3 limitów zostaną przekroczone w ciągu 2 lat równoległych lat podatkowych, firma będzie zobowiązana, aby poddać się audytowi.

Mimo wszystko firma zawsze może zdecydować się na audyt, jednak nie jest to zalecane ze względu na to, że jego koszt w Danii jest bardzo wysoki. Zwykle jest to 50 000 - 100 000 DKK + VAT rocznie.
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI