Duńska faktura

Faktura jest dokumentem dokumentem niezbędnym do rozliczenia finansów firmy. Ten dokument potwierdza kupno i sprzedaż. Ważne jest, aby został odpowiednio przygotowany. Każda faktura wymaga podania różnych informacji, w zależności od rodzaju faktury. Warto zapoznać się z podstawowymi zasadami wypisywania duńskich faktur przed rozpoczęciem działalności.
Spis treści:
  • Podstawowe informacje
  • Różne rodzaje faktur
  • Dane na fakturze
  • Faktura i podatek VAT

PODSTAWOWE INFORMACJE

Każda faktura musi zawierać podstawowe informacje o sprzedawcy, odbiorcy, towarze lub usłudze, kwocie do zapłaty oraz podatku VAT. Mogą być potrzebne dodatkowe informacje, w zależności od rodzaju faktury. Każda faktura musi mieć nazwę oraz numer. Przed wystawieniem faktury należy wybrać język i walutę. Każda faktura powinna być wystawiona w minimum dwóch egzemplarzach. Każda ze stron otrzymuje jeden egzemplarz.

RÓŻNE RODZAJE FAKTUR

Istnieje kilka rodzajów faktur, każda z nich ma nieco inne zastosowanie. Najbardziej popularnymi fakturami są faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa. Wydatki opisywane przez faktury można podzielić na krajowe, UE i pozaeuropejskie ze względu na kraj pochodzenia numeru NIP kontrahenta. Faktury mogą być wystawiane tradycyjnie, w formie papierowej lub elektronicznie. Elektroniczne faktury zyskują na popularności ze względu na wygodę użytkowania i przechowywania.

DANE NA FAKTURZE

Podstawowe informacje
Każda faktura musi zawierać dokładne informacje o nabywcy i sprzedającym oraz o towarze bądź usłudze, która została sprzedana. Przed wystawieniem faktury należy wybrać w jakim języku zostanie ona sporządzona oraz w jakiej walucie zostanie podana końcowa kwota do zapłaty. W zależności od rodzaju faktury mogą być też potrzebne inne informacje, np. faktura korygująca wymaga podania przyczyny korekty.

Dane osobowe
Faktura musi zawierać podstawowe informacje o sprzedającym i nabywcy. Konieczne jest podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu.

Informacje o sprzedawanym towarze/usłudze
Każdy towar bądź usługa musi być dokładnie opisana na fakturze. Należy podać dokładną ilość oraz cenę a na końcu łączną kwotę do zapłaty. Kwota ta może być rozbita na kwotę netto oraz podatek VAT.

FAKTURA I PODATEK VAT

Faktura VAT
Ten rodzaj faktury jest wystawiany bardzo często. Jest też niezbędny, aby firma mogła uzyskać zwrot podatku. Kwota do zapłaty na tej fakturze musi zostać rozbita na kwotę netto oraz podatek VAT.

Podatek VAT
Ten podatek, nazywany w Danii Merværdiafgiftsloven, jest podatkiem od wartości dodanej. Ma on dwie stawki: 0% i 25%. Aby go zapłacić należy zarejestrować się do duńskiego systemu VAT.

Duńskie prawo podatkowe zobowiązuje zleceniodawcę do opłacenia podatku VAT, jeśli nie jest on osobą fizyczną. Taka sytuacja musi zostać odpowiednio opisana na fakturze.

Polecamy również zapoznanie się z naszym artykułem o podatkach w Danii.
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI