Potrzebujesz porady w kwestii duńskich podatków? Wpisz teraz swoje imię, adres email i naciśnij wyślij. Nasz konsultant umówi Cię na konsultację w dogodnym dla Ciebie terminie.

Płacenie podatków w Danii

Podatki - temat, który niejednej osobie spędza sen z powiek. Ile, kiedy, jak, gdzie, komu? Takie pytania zadaje sobie przeciętny obywatel. O ile jeszcze w jakiś sposób radzimy sobie z opłacaniem podatków krajowych, to zagraniczne systemy podatkowe nadal pozostają tajemnicą. Wiadomo, lęk przed nieznanym potrafi sparaliżować, lecz nie musi tak być. Z pomocą przychodzi poniższy artykuł. Po jego lekturze duński system podatkowy przestanie być skomplikowany.

Podatki w Danii

Duńskie podatki są zaliczane do jednych z najwyższych na świecie. Nie należy jednak nadmiernie martwić się ich wysokością, ponieważ mają charakter progresywny, czyli ich wielkość zależy od pobieranych dochodów. Co więcej, nic nie stoi na przeszkodzie by móc odliczać od nich niektóre kategorie wydatków. Np. składki emerytalne i zdrowotne, alimenty, koszty wyżywienia czy dojazdu do pracy.

Jakie ulgi podatkowe przysługują duńskim pracownikom?

 1. Ulga podatkowa z tytułu zakwaterowania.
  • Ustalana co roku przez SKAT (w 2021 roku ulga podatkowa z tytułu zakwaterowania wynosi 228 DKK za 1 dzień)
  • Korzystają z niej tymczasowi pracownicy duńskich firm
  • By uzyskać ulgę należy przedstawić umowę najmu lokalu, rachunki za zakwaterowanie bądź wyciągi bankowe uwzględniające opłaty za media i czynsz
  • W przypadku, gdy pracodawca ściągał część ponoszonych kosztów z wypłaty pracownika, to należy przedstawić paski wynagrodzenia za dany okres
 2. Ulga podatkowa z tytułu wyżywienia.
  • Ustalana co roku przez SKAT (w 2021 roku ulga podatkowa z tytułu wyżywienia wynosi 532 DKK za 1 dzień)
  • Z ulgi mogą korzystać wszyscy tymczasowi pracownicy
  • Ulga ma pewne ograniczenia - maksymalnie można dostać 28,600 DKK na rok.
 3. Ulga podatkowa z tytułu dojazdu do pracy.
  • Ustalana co roku przez SKAT (w 2021 roku ulga wynosi 1,90 DKK za 1km - odległość od 25 do 120 km w obie strony lub 0,95 DKK za 1km - odległość powyżej 120 km w obie strony)
  • Ulga związana jest z ilością dojazdów oraz pokonywaną odległością
  • Z ulgi mogą skorzystać wszyscy pracownicy duńskich firm dojeżdżający do pracy, w przypadku, gdy droga z domu do firmy (w obie strony) wynosi więcej niż 24 km
  • Rodzaj transportu nie jest ważny, może być to samochód, pociąg, autobus itd.
  • Chcąc skorzystać z ulgi należy przedstawić np. rachunki za paliwo, wszelkiego rodzaju bilety (autokarowe, z bramek autostradowych, lotnicze czy z komunikacji miejskiej)
 4. Ulga podatkowa z tytułu przekraczania mostów.
  • Dotyczy wszystkich pracowników przekraczających płatne mosty
 5. Ulga podatkowa z tytułu kosztów odsetek od kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych.
  • Ulga dotyczy pracowników duńskich firm, których dochód w co najmniej 75% pochodzi z Danii
  • Osoby pozostające w związku małżeńskim są zobowiązane do uwzględnienia dochodów współmałżonka
  • Chcąc skorzystać z ulgi należy przedstawić w rozliczeniu rocznym zaświadczenie z banku, które zawiera kwotę zapłaconych odsetek we wskazanym roku podatkowym
  • Zaświadczenie powinno zawierać między innymi: dane kredytobiorcy, wysokość opłaconych odsetek, rodzaj kredytu oraz nazwę banku)
  • Zaświadczenie musi być koniecznie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na jeden z dwóch języków: duński lub angielski
 6. Ulga podatkowa Cross border
  • Cross border - osoba przekraczająca granicę
  • Dotyczy osób, które pracują w Danii, lecz ich miejsce zamieszkania pozostaje poza granicami tego państwa
  • Ulga dotyczy duńskich pracowników, których dochody w minimum 75% pochodzą z Danii
  • Osoby pozostające w związku małżeńskim są zobowiązane do uwzględnienia dochodów współmałżonka w rocznym rozliczeniu podatkowym
  • By skorzystać z ulgi należy przedstawić dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język duński lub angielski: akt ślubu oraz zaświadczenie o dochodach z polskiego Urzędu Skarbowego
  • Warto wiedzieć, że według duńskiego prawa dochody małżonka nie mogą przekroczyć kwoty 46 700 DKK
 7. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.
  • Do skorzystania z ulgi uprawnieni są wszyscy pracownicy duńskich firm, którzy udowodnią, że w miejscu zameldowania także prowadzą gospodarstwo domowe,
  • By z niej skorzystać należy przedstawić dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na jeden z dwóch języków: angielski lub duński. Dokumenty, które są potrzebne to akt ślubu oraz zaświadczenie z Urzędu Miasta o tym samym miejscu zameldowania ze swym współmałżonkiem.
 8. Ulga dotycząca podatku katastralnego (podatku od wartości nieruchomości).
  • Osoby po 65 roku życia mogą skorzystać z ulgi w wysokości 0,4%,
  • Ulga nie może przekroczyć kwoty 2 tysięcy koron duńskich dla domów wakacyjnych oraz kwoty 6 tysięcy koron duńskich dla domów całorocznych,
  • W przypadku gdy nieruchomość należy do majątku wspólnego wystarczy, że jeden ze współmałżonków ukończył 65 lat,
  • W przypadku śmierci współmałżonka, który ukończył 65 lat ulga pozostaje zachowana i wdowiec/wdowa może nadal z niej korzystać.
Stosując ulgi warto pamiętać o transparentności i uczciwości, bowiem duński Urząd Skarbowy (SKAT) może w ciągu siedmiu lat sprawdzić wiarygodność zadeklarowanych wydatków.

W Danii stawki procentowe podatków różnią się od siebie. Inne stawki będzie opłacał pracownik, inne właściciel przedsiębiorstwa, a i w tym przypadku widoczne są różnice, w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej.

Kluczowe informacje na temat duńskich podatków:

Kilka słów na temat duńskiego systemu podatkowego

Duński system podatkowy uważany jest za bardzo skomplikowany. Z uwagi na jego złożoność, osoby planujące założenie działalności gospodarczej w tym kraju, jak również osoby rozważające pracę w duńskim przedsiębiorstwie powinny zapoznać się ze wszystkimi zagadnieniami, które ich dotyczą. Na początek warto wiedzieć z jakich podatków składa się duński system podatkowy:
 1. Podatki bezpośrednie
  • składki emerytalne (ATM),
  • składki pracownicze,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne (sundhedsbidrag),
  • podatek kościelny (kirkeskat),
  • podatek miejski (kommuneskat),
  • podatek od wynajmu zagranicznej siły roboczej do pracy na terenie Danii (według ustawy Nr 921 z 19 wrześnie 2012 roku (teraz ustawa Nr 117 z 29 stycznia 2016 roku), duńska firma zatrudniająca zagraniczną siłę roboczą ma obowiązek płacić do duńskiego Urzędu Skarbowego 38-procentowy podatek (netto 35,6%), który zawiera 8-procentową składkę na duński fundusz zatrudnienia i 30-procentowy podatek od wynajmu siły roboczej),
  • podatek, który jest odliczany od źródła dochodu u osób fizycznych i prawnych,
  • podatek, który nie jest odliczany od źródła dochodu,
  • podatek gruntowy (od nieruchomości) - Ejendomsværdiskat to duński, państwowy podatek od wartości nieruchomości, obejmujący nieruchomości bez względu na to, gdzie się znajdują. Podatek ten mają obowiązek płacić wszyscy rezydenci Danii. Polacy, którzy są duńskimi rezydentami, muszą płacić ten podatek również za swoje nieruchomości, które znajdują się na terenie Polski (stawka 1% za rok - nieruchomości o wartości poniżej 3,04 mln DKK; stawka 3% za rok - nieruchomości o wartości powyżej 3,04 mln DKK),
  • podatek od wartości nieruchomości, który został oszacowany podczas publicznej wyceny;
 2. Podatki pośrednie
  • cło,
  • akcyza (punktafgift),
  • VAT (moms),
  • podatki środowiskowe.
Duńskie podatki

Duński podatek dochodowy

Wiedza na temat duńskiego podatku dochodowego jest zebrana w kilku ustawach: Znajdziemy w nich między innymi informacje na temat obowiązujących stawek procentowych: Dania podatek dochodowy W Danii opodatkowane są przychody z ostatnich dwunastu miesięcy. Przedsiębiorcy za rok podatkowy mogą przyjąć zarówno rok kalendarzowy, jak i inny, wynoszący równe 12 miesięcy. Podatnik musi obowiązkowo dokonać rozliczenia z duńskim Urzędem Skarbowym (SKAT), natomiast na wykonanie tego zadania ma aż 3 lata. W 2020 roku kwota wolna od podatku wyniosła 46 700 koron duńskich. Kwota wolna od podatku oznacza, że osoby, które osiągnęły dochód niższy niż przedstawiony, są zwolnione z płacenia podatku dochodowego.

Podatki od osób prawnych

W Danii podatek od osób prawnych (CIT) wynosi 22%. Opodatkowaniu w wysokości 22% podlegają zyski kapitałowe włączone do dochodu duńskiego przedsiębiorstwa oraz zysk kapitałowy z notowanych akcji portfelowych. Firmy niebędące duńskimi rezydentami rozliczają podatek CIT wyłącznie od dochodów, które zostały uzyskane na terenie Danii. Podatki w Danii a zysk kapitałowy To samo dzieje się w przypadku sprzedaży akcji przez akcjonariusza zagranicznego. W przypadku firmy posiadającej oddziały zagraniczne, dochody z duńskiej siedziby rozliczane są wraz z dochodami pochodzącymi z filii zagranicznych. Natomiast tylko dochody z oddziałów zagranicznych mogą być zwolnione z płacenia podatków w Danii. Warto wiedzieć, że duńskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do płacenia podatków ekologicznych firmom, które dostarczają im energię. W Danii podatki ekologiczne sięgają 5%.

Podatek VAT

Podatek VAT to inaczej podatek od wartości dodanej. Dodawany jest do ceny usług oraz towarów sprzedawanych przez przedsiębiorstwa. Odnosi się do produktów rolnych, przemysłowych oraz większości usług. Jednolity podatek VAT wynosi 25% i musi być opłacany przez wszystkie firmy sprzedające na terenie Danii, których roczne obroty przekraczają kwotę 50 tysięcy duńskich koron. Właściciel duńskiego przedsiębiorstwa ma 8 dni na zgłoszenie go jako płatnika VAT i musi to zrobić jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Rejestracji działalności gospodarczej dokonuje się przez stronę internetową Rejestru Zagranicznych Dostawców (RUT); virk.dk. Podatek w Danii - zwolnienie z VAT Co jeszcze należy wiedzieć na temat podatku VAT?

Na czym polega procedura odwrotnego obciążenia?

Spółki zagraniczne chcące sprzedawać towary i usługi duńskim przedsiębiorstwom nie muszą pobierać podatku VAT na terenie Danii. Wtedy należy wpisać na fakturze wartość netto towaru lub usługi, wpisać numer CVR lub SE-nummer i skorzystać z gotowej formuły np. Reversed charge. Formuła ta oznacza, że nabywca powinien naliczyć i opłacić VAT od usługi. Duńskie podatki a odwrotne obciążęnie

Podatek akcyzowy

W Danii obowiązują zarówno podatki akcyzowe wprowadzone przez rząd, jak i te nakładane na towary zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

Duński podatek akcyzowy (punktafgift) obejmuje między innymi: Zawarty 16 grudnia 1991 roku Układ Europejski reguluje wymianę handlową pomiędzy UE a Polską. Za jego sprawą w 1999 roku powstała strefa wolnego handlu na towary przemysłowe. Oznacza to, że dla wszystkich krajów UE obowiązują preferencyjne stawki celne wynoszące 0%. Stawki nie dotyczą artykułów rolnych, przetworzonych rolnych oraz spożywczych). Chcąc zastosować stawkę preferencyjną należy przedstawić celnikom EUR1 - świadectwa pochodzenia produktów. Cło obliczane jest od wartości celnej towaru, to znaczy od ceny na fakturze powiększonej o koszty ubezpieczenia i transportu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wystawianiu duńskich faktur? Zapoznaj się z tym artykułem.

Zróżnicowana wysokość akcyzy obejmuje:

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dania nawiązała z innymi państwami umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, dzięki której podatnik może odliczyć podatki zapłacone w państwie zatrudnienia od tych, które musi opłacić w kraju zameldowania. W niektórych przypadkach dochód zostaje opodatkowany tylko raz, dzięki czemu podatnik zostanie zwolniony z podatku w kraju zameldowania. Warto zaznaczyć, że opłaca się podatek w kraju, w którym stawka jest wyższa.

Podatki od strony pracownika

W Danii obowiązuje podatek dochodowy składający się z trzech progów (podstawowego, średniego i najwyższego). Oprócz tego osoby fizyczne są zobowiązane do płacenia podatków takich jak: Warto wiedzieć, że całkowite obciążenie dochodu osoby fizycznej nie może przekroczyć 59%.

Osoby fizyczne uzyskujące dochód na koniec każdego roku muszą złożyć zeznanie podatkowe. Termin składania zeznania podatkowego mija 1 lipca. W uzasadnionych przypadkach można postarać się o jego przesunięcie. W przypadku gdy osoby fizyczne nie mają dochodów bądź mają je wyłącznie z zarobków osiągniętych na terenie Danii są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego w formie uproszczonej. Takie zeznanie należy złożyć najpóźniej do 1 maja. Osoby pozostające w związku małżeńskim muszą rozliczać podatek dochodowy oddzielnie.

Polecamy również zapoznanie się z naszym artykułem o księgowości w Danii.

Słowniczek ważnych pojęć

Arbejdmarkedsbidrag (AM-bidrag) - to 8-procentowa składka na duński fundusz pracy.

NemID - elektroniczny podpis, który umożliwia potwierdzenie tożsamości online.

Tastselv - kod umożliwiający zalogowanie się do duńskiego Urzędu Skarbowego (SKAT). Za jego pomocą można złożyć deklarację podatkową elektronicznie. Zamówienie kodu jest bezpłatne, można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej: https://www.tastselv.skat.dk.

Personfradrag to osobista ulga podatkowa. Prawo do tego rodzaju ulgi mają duńscy rezydenci, którzy przepracowali w Danii 12 miesięcy.

NemKonto - rachunek bankowy, na które wypłacane są należności z instytucji publicznych, np. wypłata, zwrot podatku.

Skat til udbetaling - sformułowanie, które można znaleźć na decyzji podatkowej. Oznacza kwotę zwrotu podatku.

Restkat til betaling - drugie ze sformułowań, które można znaleźć na decyzji podatkowej z urzędu. W tym wypadku chodzi o kwotę, jaką należy dopłacić do SKAT-u.

Skattestyrelsen - duński Urząd Skarbowy (SKAT).

Personnummer - inaczej numer CPR, nadawany przez Urząd Skarbowy. CPR jest potrzebny do rozliczania podatku dochodowego i podatku VAT.

Årsopgørelse - dokument wystawiany i wysyłany po 2 lipca przez SKAT, który zawiera decyzję podatkową (sumę zwrotu lub dopłaty)

Oplysningsseddel - odpowiednik PIT-11. Dokument, który podsumowuje zarobki pracownika. Po zakończeniu pracy każdy duński pracodawca ma obowiązek wydać taki dokument swojemu pracownikowi.

Selvangivelse - formularz zeznania podatkowego, który wystawia duński Urząd Skarbowy (SKAT) a następnie wysyła na adres podany przez podatnika w trakcie rejestracji.

Lonseddel - cotygodniowe lub comiesięczne odcinki wypłat

Najczęściej zadawane pytania

Jak w Danii ustalić rezydencję podatkową?
Według duńskiego prawa obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby mieszkające w Danii dłużej niż pół roku jak również te, które zdecydowały się zostać na stałe. Opodatkowaniu ulegają dochody uzyskane w kraju i dochody uzyskane poza granicami.

Kto podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?
Ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby pracujące w Danii bez stałego zameldowania w tym kraju. Wówczas opodatkowane zostają tylko dochody uzyskane na terenie Danii.

Czy rozliczenie z duńskim Urzędem Skarbowym jest obowiązkowe?
Rozliczenie z duńskim Urzędem Skarbowym jest obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących na terenie Danii. W przypadku braku rozliczenia grozi kara pieniężna w wysokości ok. 5 tys. DKK.

Kiedy upływa termin składania deklaracji podatkowej w Danii?
Termin składania deklaracji podatkowej upływa 1 maja lub 1 lipca. W zależności od tego co zostało napisane na deklaracji z urzędu.

Komu należy się pełny zwrot podatku zapłaconego w Danii?
Pełny zwrot podatku należy się osobom, których roczny dochód nie przekroczył kwoty 42.900 DKK.

Feriepenge - co to jest i komu przysługuje?
Feriepenge to świadczenia urlopowe, do których mają prawo osoby legalnie zatrudnione na terenie Danii. Duńskiemu pracownikowi przysługuje 2,08 dnia urlopu za każdy przepracowany miesiąc, co daje w sumie 5 tygodni. Okres wakacyjny w Danii trwa od 1 maja do 30 września. I to właśnie w tym czasie należy wykorzystać minimum 3 tygodnie przysługującego urlopu. Co ważne, można starać się o przyznanie świadczenia do pół roku po zakończeniu pracy w Danii. Wówczas trzeba pamiętać, żeby przed wyjazdem z kraju wymeldować się w urzędzie gminy. Świadczenie Feriepenge wypłacane jest na NemKonto do 3 miesięcy za poprzedni rok podatkowy. Można z niego korzystać dopiero w następnym roku urlopowym.

Co to jest ejendomsvoerdiskat?
Ejendomsvoerdiskat to państwowy podatek od nieruchomości, inaczej nazywany podatkiem katastralnym. W Danii ten podatek obejmuje wszystkie nieruchomości - bez względu na to, gdzie się znajdują. To znaczy, że muszą go płacić wszyscy duńscy rezydenci. Polak, a jednocześnie rezydent Danii i właściciel nieruchomości, która znajduje się na terenie Polski jest zobowiązany również do zapłacenia tego podatku. Stawka zależy od wartości nieruchomości;

- 0,92% za rok dla nieruchomości o wartości poniżej 3,04 mln DKK,

- 3% za rok dla nieruchomości o wartości powyżej 3,04 mln DKK.

Kto może zostać zwolniony z płacenia podatku katastralnego?
Osoby, które mogą być zwolnione z płacenia podatku katastralnego: Co to jest ejendomsskat (Municipal Property Tax)?
Jest to duński podatek od wartości gruntów. Wyliczany jest na podstawie wartości niezabudowanej ziemi. Podatek należy opłacić w lokalnej gminie dwa razy w ciągu roku. Każda gmina indywidualnie ustala wysokość stawki. Wszystkie stawki można znaleźć na stronie internetowej www.skm.dk.
Sekcja komentarzy
Cofnij odpowiedź
POTRZEBUJESZ KSIĘGOWOŚCI?
POTRZEBUJE WYCENY:

Staramy się szanować naturę. Ograniczamy więc drukowanie papieru oraz generowanie śladu węglowego.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024
POLITYKA PRYWATNOŚCI