Bankructwo w Danii i jego konsekwencje

Spis treści:
1. Bankructwo i jego konsekwencje
2. Postępowanie upadłościowe w IVS i ApS w Danii
3. Co się dzieje, gdy firma przestaje płacić rachunki?
4. Spłata kredytów i dostawców przed upadłością
5. Co się dzieje, zanim IVS lub ApS wejdzie w postępowanie upadłościowe?


1. Bankructwo i jego konsekwencje

Strach przed brakiem pieniędzy dotyczy prawie każdej osoby, która kiedykolwiek próbowała założyć własną działalność. Terminem, który określa brak pieniędzy w firmie, jest bankructwo. Proces, który prowadzi do ogłoszenia upadłości, można nazwać postępowaniem upadłościowym.

2. Postępowanie upadłościowe w IVS i ApS w Danii

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością upadłość ma inne konsekwencje niż w firmach jednoosobowych. Dla tych drugich upadłość może nieść dużo poważniejsze konsekwencje.

Ryzyko upadłości pojawia się, gdy wartość pasywów przekracza wartość aktywów. Często przedsiębiorcy radzą sobie z taką sytuacją, pożyczając pieniądze lub zdobywając nowego klienta i zwykle wychodzą na prostą, jednak może zdarzyć się tak, że koszty będą rosły i z biegiem czasu firma będzie zmierzać ku upadłości.

Istnieją dwa terminy, które definiują, czy firma może zbankrutować.
1. Wypłacalność - gdy jest więcej aktywów niż pasywów i są one w stanie pokryć wszystkie zobowiązania.
2. Niewypłacalność - gdy jest więcej pasywów niż aktywów i firma nie ma jak pokryć zobowiązań.

3. Co się dzieje, gdy firma przestaje płacić rachunki?

Jeśli firma zwleka z zapłatą rachunków, niezależnie od powodu, wierzyciele mogą zniecierpliwić się czekaniem na pieniądze. Finalnie sprawa może nawet trafić do sądu, jeśli nie zostanie osiągnięta żadna ugoda, a firma nie wniesie żadnej reklamacji dotyczącej zobowiązania.

Gdy firma otrzyma pierwsze wezwania do zapłaty oraz ostrzeżenia o podjęciu kroków prawnych, należy szybko działać. Warto skontaktować się wierzycielami, u których mamy zadłużenie i próbować dojść do porozumienia. Można zaproponować rozwiązanie, warto też postawić na szczerość. Gdy brak pieniędzy jest głównym powodem problemu, dobrym krokiem będzie wyjaśnienie całej sytuacji. Większość firm ma pojęcie o tym, że mogą zdarzyć się różne problemy.

Jeśli jednak firma nie płaci i nie próbuje wyjaśniać dlaczego, wtedy może zostać pozwana do sądu. Prawdopodobieństwo, że dług zostanie umorzony, pojawia się, jeśli klient zadzwoni i wyjaśni sytuację. Zależy to od wielkości długu i okoliczności braku zapłaty.
Będąc uczciwym i przejrzystym w swojej sytuacji, można użyć tego jako wyjaśnienie. Można wysłać wierzycielowi rachunek zysków i strat i saldo, pokazać im swoją sytuację finansową. Bardzo prawdopodobne, że widząc słabą sytuację finansową, nie wniosą sprawy do sądu. Będzie tak dlatego, że to ich firma musiałaby pokryć koszty sądu, jeśli nasza nie ma na to środków. Warto więc, zamiast tego uzyskać ugodę - zniżkę lub plan spłacenia zobowiązania.
Założenie nowej firmy w celu przeniesienia działalności i aktywów

Opcją jest założenie nowej firmy, przed lub po upadłości. Warto pomyśleć o tym wcześniej, zwłaszcza gdy stara firma ma zobowiązanie w fiskusie. Później można znaleźć się w sytuacji, gdy Urząd Skarbowy nie zechce zarejestrować nowej firmy jako podatnika VAT lub pracodawcy, chyba że zostanie wpłacona kaucja zabezpieczająca (100 000 - 200 000 DKK). Kaucja może być wykorzystana na opłacenie podatku VAT albo podatków pracowniczych w nowej firmie po rejestracji.

4. Spłata kredytów i dostawców przed upadłością

Spłaty przed upadłością mogą zostać zakwestionowane, ponieważ nie można mieć “ulubionych” wierzycieli, których się spłaca, a innych nie. Bywa tak, że kurator cofa się o rok lub 2 lata w czasie i ma prawo wtedy odwrócić spłatę i poprosić wierzycieli o zwrot pieniędzy. Spłaty rat kredytu można uznać za nieważne tylko wtedy, gdy bank zostanie poinformowany o problemach. Będąc na skraju bankructwa lepiej unikać informowania banku, aby pieniądze nie wróciły do kuratora.

Kredyty bankowe często podpisywane są jako zabezpieczenie majątkiem osobistym, dlatego też spłacane są jako pierwsze, aby uniknąć konieczności spłacania samych siebie. Trzeba uważać na to, co mówimy w banku, gdyż jeśli dowie się o zagrożeniu bankructwem, może nie przyjąć spłaty.

5. Co się dzieje, zanim IVS lub ApS wejdzie w postępowanie upadłościowe?

Zanim firma zostanie postawiona przed sądem, podjęte muszą zostać pewne działania. Najpierw zapewne pojawi się list z sądu. Gdy firma stanie już w okoliczności upadłości, trzeba przygotować się na ten proces. Należy upewnić się, że księgowość jest wykonana. Służy to nie tyle kuratorowi, ile może pomóc firmie uniknąć zakazu zarządzania nowymi firmami (kwarantannie upadłości).

Kwarantanna upadłości to sytuacja, gdy w sądzie właściciel jest sądzony przez prokuratora za złe prowadzenie zarządu, w tym brak prowadzenia bieżącej księgowości, brak faktur, i często zostaje pozbawiony możliwości zarządzania innymi firmami. Może trwać od roku do 3 lat. Za złamanie kwarantanny grozi grzywna, a w niektórych sytuacjach nawet pozbawienie wolności do 6 lat.

Informacja o dniu rozprawy zostanie dostarczona, gdy wierzyciel skontaktuje się z sądem. Można uczestniczyć w sesji telefonicznej, ale wcześniej trzeba uprzedzić sąd o takich okolicznościach, jeżeli np. nie pasuje nam data. Niestawienie się na rozprawie może skutkować aresztowaniem.

Kuratorem jest prawnik wyznaczony przez sąd, a jego zadaniem jest próba zabezpieczenia jak największej ilości pieniędzy dla wierzycieli.

Po rozpoczęciu postępowania sądowego właściciel traci kontrolę nad firmą i rachunkiem bankowym. Wszystkie decyzje podejmowane są przez kuratora. Mając lokal, mogą zostać nawet zmienione zamki, bez żadnego ostrzeżenia. Kurator chce mieć w ten sposób pewność, że żadne aktywa nie zostaną wyniesione z lokalu.

Jeżeli mamy jakiekolwiek należności od klientów, które są nieuregulowane, wtedy klienci będą musieli zapłacić kuratorowi. Kurator ma prawo sprzedać cały majątek firmy, często w niskiej cenie, aby szybko uzyskać pieniądze. Właściciel firmy może odkupić aktywa od kuratora, jeśli go na to stać. Wystarczy złożyć odpowiednią ofertę.

Proces upadłościowy, od momentu rozpoczęcia postępowania sądowego do terminu rozprawy, może zająć do 2 miesięcy. Doliczając czas, w którym firma przestała spłacać wierzycieli, może to być nawet pół roku. Kurator zwykle pracuje nad postępowaniem upadłościowym do 2 lat, czasami dłużej.

Koniec upadłości następuje, gdy kurator wyśle przegląd bankructwa:
- Ile pieniędzy uzyskano z aktywów
- Ile zostanie wypłacone wierzycielom

Tak kończy się proces upadłości. Firma zmienia status CVR na “bankructwo”.

Co dzieje się później?

Zwykle po zakończeniu procesu upadłości więcej właściciel nie będzie miał do czynienia z kuratorem, gdyż firma została zamknięta, a długi zniknęły.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©