Audyt raportu rocznego w Danii

Spis treści:
1. Audyt raportu rocznego
2. Audyt w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
3. Wyrejestrowanie z audytu założonej spółki
4. Wyrejestrowanie audytu w spółce holdingowej
5. Wyrejestrowanie audytu nowej spółki (at fravælge revisionspligt)


1. Audyt raportu rocznego

Zwykle, do audytu raportu rocznego niepotrzebny jest audytor. Zasady audytu są różne dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek holdingowych. Firmy jednoosobowe nie mają wymogu audytu, natomiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością miały ten wymóg do roku 2006, a obecnie ze względu na zmiany w prawie większość tego rodzaju firm ma możliwość uniknięcia audytu.

2. Audyt w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady audytu są takie same dla ApS i IVS. Aby uniknąć audytu, tego rodzaju działalność musi spełnić dwa z trzech wymagań:
1. Suma bilansowa wynosi maksymalnie 4 DKK - jest to suma aktywów lub pasywów.
2. Maksymalna sprzedaż netto wynosi 8 mln DKK rocznie bez VAT.
3. Firma zatrudnia 12 pracowników pełnoetatowych w ciągu roku rachunkowego.

Jeżeli spółka nie spełnia dwóch z tych wymagań, będzie musiała poddać się audytowi.

3. Wyrejestrowanie z audytu założonej spółki

Gdy spółka została założona wiele lat temu z założeniem corocznych audytów, można wyrejestrować ją podczas corocznego zgromadzenia wspólników. Podczas tego spotkania zatwierdza się też raport roczny z poprzedniego roku.

Wyrejestrowanie z audytu na zgromadzeniu przebiega w następujący sposób:
1. Zapisanie wyrejestrowania w protokole na walnym zgromadzeniu
2. Zgoda wspólników na zmianę statutu o usunięcie wszystkiego, co wiążę się z audytem
3. Gdy rok dobiegnie końca, w raporcie rocznym należy napisać w oświadczeniu kierownictwa, że zatwierdzone zostały warunki niepoddania się audytowi.

4. Wyrejestrowanie audytu w spółce holdingowej

Spółki holdingowe często są w posiadaniu kontrolowanej ilości udziałów w innych spółkach, gdzie kwota kontrolna jest zazwyczaj definiowana jako 20% własności. Zasady unikania audytu w spółce holdingowej są takie same jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Różnica jest taka, że trzeba połączyć wartości ze wszystkich spółek, w których posiadamy udziały. Nawet posiadając jedynie 20% udziałów, trzeba dodać sumę bilansową, sprzedaż oraz pracowników ze wszystkich spółek. Szybko można więc przekroczyć kwoty zawarte w zasadach. W przypadku, gdy spełnione są trzy wymagania, można wyrejestrować się z audytu na takich samych zasadach, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli wymagania są niespełnione, konieczny będzie audyt.

5. Wyrejestrowanie audytu nowej spółki (at fravælge revisionspligt)
Gdy rozpoczynamy działalność, mamy możliwość wyrejestrowania audytu, aby uniknąć go w pierwszym roku działania firmy. Wpisujemy to do dokumentu założycielskiego, czyli dokumentu, który potwierdza, że zarejestrowaliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Warto zwrócić uwagę na to, że jeśli skopiujemy i wkleimy statut ze źródeł internetowych, wymieniony w nim będzie audyt. Żeby wyrejestrowanie przebiegło odpowiednio, należy upewnić się, że w statucie nie ma niczego na temat audytora, czyli na przykład duńskiego słowa “revisor”.

Pozostańmy w kontakcieWszelkie prawa zastrzeżone ©